Najświętszy Sakrament

“Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie - niech przyjdzie do Mnie i pije! Jak rzekło Pismo: Strumienie wody żywej popłyną z jego wnętrza. A powiedział to o Duchu, którego mieli otrzymać wierzący w Niego; Duch bowiem jeszcze nie był dany, ponieważ Jezus nie został jeszcze uwielbiony” J 7, 37-39

W Domu Pięknej Miłości znajduje się kaplica Matki Bożej Fatimskiej oraz kaplica Adoracji Najświętszego Sakramentu.

MSZA ŚWIĘTA Z UWIELBIENIEM BOGA W NAJŚWIĘTSZYM SAKRAMENCIE “WODA ŻYCIA”

Comiesięczna Msza Święta z uwielbieniem NS w intencjach zgromadzonych wiernych, od grudnia 2023 r. odbywać się będzie w ostatni piątek miesiąca, zaczynamy Mszą Świętą o 20:00, po zakończeniu zapraszamy na herbatkę i ciasto do jadalni na piętro -1 obok recepcji 😇

Wyjątkowo w marcu modlitwa odbędzie się 22 dnia miesiąca ze względu na święta, w maju 24 dnia miesiąca i w czerwcu 22 dnia miesiąca - Msza Święta oraz koncert uwielbienia wraz z rodziną Jednego Serca Jednego Ducha, szczegóły wkrótce 😇

Terminy:

24 listopada 2023 r.
29 grudnia 2023 r.
26 stycznia 2024 r.
23 lutego 2024 r.
22 marca 2024 r.
26 kwietnia 2024 r.
24 maja 2024 r.
22 czerwca 2024 r.
26 lipca 2024 r.
30 sierpnia 2024 r.
27 września 2024 r.
25 października 2024 r.
29 listopada 2024 r.
27 grudnia 2024 r.

Indywidualne spotkanie z Jezusem Eucharystycznym.

Znajdź ukojenie w ramionach Stwórcy, pociesz Go kochającym sercem, daj Mu w nim odpocząć, przynieś Mu swoje radości i utrapienia. Wejdź z Bogiem w dialog. Porozmawiaj z Nim jak ze stęsknionym przyjacielem. On otrze Twe łzy, opatrzy Twoje rany, każdy smutek zamieni w pocałunek nieba, da światło, wskazówkę, rozwiązanie, pokój, jakiego świat nie jest w stanie dać ani zabrać. Przed Nim nic nie jest ukryte, On zna Cię lepiej niż Ty sam. Zaufaj.. On na Ciebie czeka…


Mt 11, 28 “Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię”


W Domu Pięknej Miłości rozpoczęliśmy inicjatywę indywidualnych, godzinnych spotkań z Chrystusem Eucharystycznym w samotni. Spotkania są zaplanowane na każdy weekend od soboty 6:00 do niedzieli 21:00 😇
Obowiązują zapisy pod numerem telefonu: +48 798 279 105 lub mailowo: dompieknejmilosci@gmail.com

Prosimy o punktualność oraz zaczekanie w kaplicy, czuwając przed Najświętszym Sakramentem do momentu wejścia kolejnej osoby. Prosimy o uszanowanie indywidualnego spotkania i wchodzenie wyłącznie na zapisaną godzinę do kaplicy.

Adoracja odbywa się w kaplicy górnej naszego domu- lewe drzwi przed kaplicą główną.

Wolne godziny na indywidualną adorację: (Kliknij tu)

EUCHARYSTYCZNY CUD W TIXTLI

“Biskup Alejo Zavala Castro, ordynariusz diecezji Chilpancingo-Chilapa w Meksyku, w liście pasterskim opublikowanym 12 października 2013 r. uznał za autentyczny cud eucharystyczny, który miał miejsce 21 października 2006 r. w kościele w Tixtli.Kiedy słabnie i zanika wiara w rzeczywistą obecność Jezusa w Eucharystii, Pan Bóg daje nam znaki, abyśmy na nowo uświadomili sobie, że podczas Mszy św. uobecnia się męka, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa, że jest On rzeczywiście obecny w postaciach eucharystycznych.

Pod koniec swojej mowy eucharystycznej Pan Jezus tak mówił do apostołów:

„Lecz pośród was są tacy, którzy nie wierzą. Jezus bowiem na początku wiedział, którzy to są, co nie wierzą, i kto miał Go wydać” (J 6,64).

Zdrada Judasza rozpoczęła się w momencie, gdy nie uwierzył on w to, co Jezus mówił na temat Eucharystii. Pan Jezus określił niewiarę Judasza w bardzo mocnych słowach:

„Jeden z was jest diabłem” (J 6,70).

Żeby nie było żadnych wątpliwości, o którego z apostołów chodzi, ewangelista Jan napisał:

„Mówił zaś o Judaszu, synu Szymona Iskarioty. Ten bowiem – jeden z Dwunastu – miał Go wydać” (J 6,71).

Taka sama zdrada dokonuje się w życiu tych wszystkich, którzy przestają wierzyć w obecność Jezusa w Eucharystii. Dlatego poprzez cuda eucharystyczne Pan Jezus pragnie pobudzić i umocnić naszą wiarę.

BOSKI ZNAK

Cud eucharystyczny w meksykańskim mieście Tixtla wydarzył się 21 października 2006 r. w kościele parafialnym św. Marcina z Tours. Odbywały się tam wtedy rekolekcje parafialne. Podczas Mszy św., którą odprawiał ks. proboszcz Leopoldo Roque, ks. Raymundo i siostra zakonna pomagali mu rozdzielać Komunię św. W pewnym momencie siostra zauważyła, że Hostia, którą trzymała w swoich palcach, zaczęła obficie krwawić. Ksiądz proboszcz poinformował o tym fakcie ks. bpa ordynariusza, który dopiero po trzech latach podjął decyzję, aby naukowcy przeprowadzili szczegółowe badania. Zostały więc pobrane próbki z krwawiącej Hostii, aby móc poznać, jaka jest przyczyna i charakter tego dziwnego zjawiska, oraz upewnić się, że nie było w tym żadnego oszustwa.

Szczegółowe naukowe badania prowadzone przez różnych specjalistów trwały od października 2009 r. do października 2012 r. Ich wyniki zostały podane do publicznej wiadomości 25 maja 2013 r. podczas międzynarodowego sympozjum zorganizowanego przez diecezję Chilpancingo z okazji Roku Wiary.

Naukowcy stwierdzili, że czerwona substancja pobrana z Hostii to prawdziwa ludzka krew, w której jest DNA. Dwa naukowe badania, przeprowadzone niezależnie od siebie przez wybitnych ekspertów medycyny sądowej stosujących różne metody analiz, wykazały, że z całą pewnością nikt nie polał Hostii krwią, lecz ona z niej wypłynęła.

Krew jest grupy AB, a więc taka sama jak na Całunie Turyńskim (płótnie grobowym, którym po śmierci zostało owinięte ciało Chrystusa) i taka sama jak w innych cudach eucharystycznych.

Analiza mikroskopowa krwi przeprowadzona w 2010 r. wykazała, że w swej zewnętrznej warstwie jest ona skrzepnięta, natomiast w warstwach wewnętrznych pozostaje w stanie płynnym, co świadczy o tym, że Hostia wciąż krwawi.W Hostii odkryto także tkankę mięśnia ludzkiego serca, która była żywa, o czym świadczyły nienaruszone białe i czerwone krwinki oraz aktywne makrofagi pochłaniające lipidy. Badania immunohistochemiczne wykazały, że znaleziona tkanka jest fragmentem mięśnia serca (myocardium) w stanie agonalnym.

Wszystkie badania naukowe stwierdzają, że to wydarzenie nie jest pochodzenia naturalnego. Opierając się na wynikach ekspertyz naukowych oraz opinii komisji teologicznej, ks. bp Alejo Zavala Castro uznał, że nie można w naturalny sposób wyjaśnić tego, co się wydarzyło w Tixtli. Krwawienie Hostii oraz pojawienie się w niej żywej tkanki mięśnia ludzkiego serca było spowodowane nadzwyczajną ingerencją Pana Boga. Nie jest ono zjawiskiem paranormalnym, spowodowanym przez demoniczne moce.

W Tixtli mamy do czynienia z cudem eucharystycznym podobnym do tych, które się wydarzyły w innych miejscach na Ziemi. W liście duszpasterskim ks. bp Alejo Zavala Castro napisał:

„Jest to cudowny znak miłości Boga, który potwierdza rzeczywistą obecność Jezusa w Eucharystii. Jako biskup diecezji rozpoznaję nadprzyrodzony charakter całego ciągu wydarzeń związanych z krwawiącą Hostią z Tixtli i stwierdzam, że mamy do czynienia z »Boskim znakiem«”.

źródło: milujciesie.pl

WEZWANIE DO NAWRÓCENIA

W ostatnich latach w Polsce miały miejsce dwa cuda eucharystyczne, które zostały uznane przez władze kościelne. Naukowcy, którzy badali cud w Sokółce (2008 r.), stwierdzili, że „tajemnicza substancja, w którą przemienił się fragment Hostii Przenajświętszej, jest z całą pewnością tkanką mięśnia ludzkiego serca, które żyje, bardzo cierpi i jest w stanie agonalnym, jakby przedzawałowym”.

Wyniki badań naukowych cudu eucharystycznego w Legnicy (2013 r.) nie pozostawiły żadnych wątpliwości, że mamy tu do czynienia z tkanką mięśnia sercowego w momencie agonii. Naukowcy z Nowego Jorku badający z kolei próbki pobrane z Hostii cudu eucharystycznego w Buenos Aires (1996 r.) napisali, że:

„badany materiał jest fragmentem mięśnia sercowego znajdującego się w ścianie lewej komory serca, z okolicy zastawek. […] to serce żyło w chwili pobierania wycinka […], to serce cierpiało – np. jak ktoś, kto był ciężko bity w okolicach klatki piersiowej”.

Natomiast badania cudu eucharystycznego w Lanciano (VIII w.) wykazały, że w cudownej Hostii znajduje się kompletne ludzkie serce. Są w nim obecne wszystkie elementy, które je tworzą. Jest tam prawdziwa ludzka krew grupy AB. Profesor Sobaniec-Łotowska, która badała eucharystyczny cud w Sokółce, powiedziała, że dla niej, jak i dla każdego uczciwego naukowca, jest to tak mocny znak, że aż „rzuca na kolana”.

Wszystkie cuda eucharystyczne są naglącym wezwaniem skierowanym do wszystkich chrześcijan, aby uwierzyli i zachwycili się prawdą, że podczas każdej Mszy św. staje się obecna męka, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. Dzięki temu możemy w tych wydarzeniach uczestniczyć i jednoczyć się z Chrystusem, przyjmując Jego miłość i życie wieczne.

Święty Jan Paweł II pisał, że Eucharystia zawiera „niezatarty zapis męki i śmierci Pana. Nie jest tylko przywołaniem tego wydarzenia, lecz jego sakramentalnym uobecnieniem. Jest ofiarą Krzyża, która trwa przez wieki” (Ecclesia de Eucharistia, 11).

Podczas każdej Mszy św. „centralne wydarzenie zbawienia staje się rzeczywiście obecne i dokonuje się dzieło naszego Odkupienia. Ofiara ta ma do tego stopnia decydujące znaczenie dla zbawienia rodzaju ludzkiego, że Jezus złożył ją i wrócił do Ojca, dopiero wtedy, gdy zostawił nam środek umożliwiający uczestnictwo w niej, tak jakbyśmy byli w niej obecni. W ten sposób każdy wierny może w niej uczestniczyć i korzystać z jej niewyczerpanych owoców” (EE 11).

Święty Jan Paweł II stwierdza, że w Eucharystii Chrystus uczynił „dar z samego siebie, z własnej osoby w jej świętym człowieczeństwie, jak też dar Jego dzieła zbawienia” (EE 11);

„Kiedy w Komunii przyjmujemy Ciało i Krew Pana […], otrzymujemy Tego, który ofiarował się za nas, otrzymujemy Jego Ciało, które złożył za nas na Krzyżu, oraz Jego Krew, którą przelał za wielu […] na odpuszczenie grzechów (Mt 26,28). […] Sam Jezus zapewnia, że owo zjednoczenie, związane przez Niego przez analogię ze zjednoczeniem, jakie ma miejsce w życiu trynitarnym, naprawdę się realizuje”.

źródło: milujciesie.pl

DLA MŁODYCH

“Upili się młodym winem” Dz 2,13

“..my głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, który jest zgorszeniem dla Żydów, a głupstwem dla pogan, dla tych zaś, którzy są powołani … Chrystusem, mocą Bożą i mądrością Bożą.” 1 Kor 1, 23

Boży Szaleniec to człowiek, który odkrył CEL ludzkiego istnienia. Człowiek ten nie boi się odpowiedzieć na WEZWANIE Boga do realizowania Jego PLANU, gdyż poznał Jego czułą, troskliwą, błogą MIŁOŚĆ, która nigdy nie ustaje, rozkochał się w NIEJ i zapragnął dla NIEJ żyć…

Boży Szaleniec poznał słodką ROZKOSZ płynącą z służby dziełom Boga. To ten, który przyjmuje JEGO WOLĘ i ufa w każdej sytuacji, że tak ma właśnie być! Wierzy w BOŻY PLAN. Oddał życie Jezusowi i chce być Jego NARZĘDZIEM. Radośnie służy innym ludziom i jako nagrodę upatruje NIEBO!

Nie ma dla niego rzeczy niemożliwych, siłę czerpie od WSZECHMOGĄCEGO, choć po ludzku wydawałoby się, że się nie uda- on WIE, że z Bożą pomocą niemożliwe staje się MOŻLIWYM….!

Terminy:

 • Walentynki Bożych Szaleńców 17-19.02.2023r.
 • Weekendowe warsztaty “Życie- misja specjalna” współprowadzone przez Marię Górczyńską doradcę zawodowego i autorkę audycji “Boskie CV” 26-28.05.2023 r. i 01-03.09.2023 r.
 • Weekendowe spotkanie “Wezwani do Miłości” dla Singli 16-18.06.2023 r.
 • Bal Bożych Szaleńców 29.12-01.2024

Dla Kobiet

Zapraszamy wszystkie KOBIETY na kolejną odsłonę spotkania formacyjnego “Duchowe Spa" w dniach 27-29.10.2023 r.
Na pokład wzywamy kobiety w każdym wieku!👱🏼‍♀️👩🏼‍🦰👩🏼‍🦳

 1. Startujemy w piątek, zakwaterowanie od 16:00, kolacja o 18:00. Zakończenie w niedzielę obiadem o 14:00.
 2. W planie konferencje, różaniec, Msza Święta, adoracja Najświętszego Sakramentu, możliwość skorzystania z Sakramentu spowiedzi, czas na wspólną kawkę i ciacho ☕🍰
 3. Zgłoszenie przez adres mailowy: dompieknejmilosci@gmail.com lub 798 279 105 (pon-pt w godz. 8-16).

Pośród nas zagoszczą:

s. Beata Bodzioch OV Od 2015 r. dziewica konsekrowana. Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie - Wydział Grafiki oraz Studium Duchowości w Karmelitańskim Instytucie Duchowości w Krakowie. Wicemistrzyni Pucharu Świata w Chodzie Sportowym, kilkukrotna mistrzyni Polski.

Iwona Pietrala Chrześcijańska piosenkarka Iwona Pietrala opowie, jak Bóg odnalazł ją w Londynie. Była wtedy w sytuacji bez wyjścia, ale dla Niego nie ma nic niemożliwego. Artystka podzieli się swoim świadectwem. Dowiemy się też, jak to stało się, że zaczęła śpiewać, a jeszcze 4 lata temu bała się wejść do studia nagraniowego. Zapraszamy na spotkanie i uwielbienie z utalentowaną wokalistką.

Agata Salawa Przede wszystkim żona od 38 lat, mama trójki dzieci, teściowa i babcia sześciorga wnucząt. Absolwentka Studium Teologii Rodziny oraz kierunku Nauk o Rodzinie na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II. Od wielu lat posługuje w Katolickiej Poradni Życia Rodzinnego.

Katarzyna Biłas Panna, osoba świecka, członkini wspólnoty Ogród Maryi. Swoje powołanie widzi jako służbę Pięknu, które realizuje m.in. tworząc ikony i wspierając kobiety w odkrywaniu ich własnego piękna.

💸Koszt: 270 zł (w cenie nocleg oraz wyżywienie)
Pokoje 1-2 osobowe w zależności od ilości chętnych.

Obowiązuje zaliczka 150 zł na numer rachunku Domu Pięknej Miłości:
PKO Bank Polski 87102014330000130202006716
W tytule przelewu: "Imię i Nazwisko Duchowe SPA”

🏠Adres: Dom Pięknej Miłości, 35 km od Krakowa, Stanisław Dolny 57, k. Kalwarii Zebrzydowskiej, w. Małopolskie
🚋Dojazd z dworca głównego PKP Kraków pociągiem na stację PKP Przytkowice lub busem do Kalwarii Zebrzydowskiej.

Zapewniamy odbiór ze stacji po zgłoszeniu telefonicznym: 798 279 105.

Czekamy na Was! 🌹
Załoga Domu Pięknej Miłości

Dla Mężczyzn

Dla Księży

“Oto bowiem jak glina w ręku garncarza, tak jesteście wy, domu Izraela, w moim ręku” Jr 18, 1

Zapraszamy Księży na rekolekcje kapłańskie do nowego domu rekolekcyjnego w Stanisławiu w pobliżu Kalwarii Zebrzydowskiej. Rekolekcje odbędą się w dwóch turach: 11 -14 kwietnia 2023 r. oraz 17-20 kwietnia 2023 r. Rekolekcje prowadzić będą ks. Marek Dziewiecki i ks. Franciszek Płaczek. Temat rekolekcji: Kapłan – świadek i nauczyciel Bożej miłości.

Na rekolekcje zapraszamy szczególnie tych kapłanów, którzy pragną włączyć się do formowania młodzieży w ramach nowotworzonego ruchu formacyjnego dla nastolatków (13-18 lat) pod nazwą: Ruch Pięknej Miłości. Program ruchu przewiduje trzyletni cykl formacji:

 1. 1.Poznaj i przyjmij miłość Boga
 2. 2.Poznaj i pokochaj samego siebie
 3. 3.Poznaj i pokochaj bliźniego

Dla chętnych rekolekcje będą połączone z dietą dr Dąbrowskiej. Jest możliwość przedłużenia do tygodnia lub do dwóch tygodni pobytu na diecie po zakończonych rekolekcjach.

Zapisy pod numerem telefonu: +48 798 279 105

 • Serdecznie zapraszamy!
 • ks. Marek Dziewiecki i ks. Franciszek Płaczek

Rekolekcje w ciszy

“Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie” MT 6,6

Modlitwa wewnętrzna - o najważniejszej relacji w życiu.
Termin: termin wkrótce

“Pokój Wam zostawiam pokój Mój wam daję, nie taki jaki daje świat.” J 14,27

Tymi słowami Chrystus koi nasze lęki, leczy nasze rany i zapewnia, że tylko On jest źródłem głębokiej harmonii, którą możemy cieszyć się już tu na ziemi.

Zapraszamy serdecznie na 4-dniową pustynię, w czasie której będziemy się uczyć jak budować żywą więź z ŻYWYM BOGIEM - Tym który kocha bezwarunkowo.

Wielu z nas szuka głębokich więzi z bliźnim, sądzi, że ta ludzka miłość go uszczęśliwi na zawsze. Tymczasem, Chrystus mówi wprost, że to “On jest Drogą, Prawdą i Życiem”, zatem warunkiem naszego szczęścia jest to pierwsze głęboka więź z Chrystusem i Maryją. Dzięki tej więzi nauczymy się tworzyć wspaniałe głębokie relacje z każdym innym człowiekiem.

TERMIN: 4-dniowe rekolekcje w milczeniu organizowane przez Beatę Bodzioch OV. termin wkrótce

Ruch Czystych Serc

„Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą!” Mt 5,8

O WSPÓLNOCIE

Ruch Czystych Serc RCS – szkoła miłości i klinika czystych serc

Chcemy tylko prawdziwej miłości, niezależnie od tego, do jakiego stanu powołuje nas Pan, dlatego zawierzamy się Temu, który nas stworzył – Jedynemu Ekspertowi – Jezusowi Chrystusowi, prosząc, aby to On uczył nas, jak kochać, i by leczył zranione serca.

Tylko Jezus mówi całą prawdę o seksie i miłości. On powołał nas do istnienia, abyśmy tu na ziemi dojrzewali do miłości, bo pełnia szczęścia to kochać i być kochanym miłością niezniszczalną. W Bożych planach tylko w małżeństwie seks może wyrażać bezinteresowny i wzajemny dar z całego duchowo-cielesnego bogactwa męża i żony, w Jezusie Chrystusie na zawsze.

Zachowanie czystości przedmałżeńskiej i wolność od wszelkich nałogów, a przede wszystkim pielęgnowanie relacji z Jezusem, poprzez m.in. codzienną modlitwę i życie sakramentalne (częstą Eucharystię i regularną spowiedź św.), oraz podjęcie konkretnej pracy nad sobą – to sprawdzona droga do prawdziwej – bo czystej – miłości.

Takie oddanie się Jezusowi stało się dla wielu z nas początkiem drogi wyjścia z nieuporządkowania w sferze seksualnej, a także z uzależnień od nikotyny, alkoholu czy narkotyków. Jezus czeka w sakramencie pojednania, by przebaczyć wszystkie grzechy i przywrócić czystość serca tym, którzy ufają w Jego nieskończone miłosierdzie. Nie ma przypadków beznadziejnych, ponieważ On uzdrawia z największych ran, podnosi z największych upadków i rozwiązuje najtrudniejsze sytuacje.

Dla Jezusa nie ma sytuacji bez wyjścia! On może uleczyć nawet najbardziej poranione serce!

„Tylko czyste serce może w pełni dokonać wielkiego dzieła miłości, jakim jest małżeństwo”. Jan Paweł II

OGÓLNOPOLSKA WSPÓLNOTA DLA OSÓB W WIEKU 16-35 lat. Więcej informacji na stronie: (Kliknij tu)

TERMINY: 24.06-01.07.2023 r. oraz 01-08.07.2023 r.

Ruch Pięknej Miłości

„Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga, a każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga. Kto nie miłuje nie zna Boga, bo Bóg jest miłością.” 1 J 4, 7-8

Rekolekcje I-go stopnia „Droga Pięknej Miłości”

Zapraszamy dziewczęta i chłopców w wieku 13-18 lat na spotkania I-go stopnia dla młodzieży, która chce włączyć się do nowego katolickiego ruchu – Ruch Pięknej Miłości.

Rekolekcje te odbędą się Domu Pięknej Miłości w dniach 8-15 lipca 2023 r. Temat tych rekolekcji brzmi: Poznaj i przyjmij miłość Boga!

TERMIN: 08-15.07.2023 r.

Termin zgłoszeń: do 1 maja 2023 r. / prosimy o mailowe zgłoszenie chęci uczestnictwa w rekolekcjach - dompieknejmilosci@gmail.com

Rekolekcje II-go stopnia „Droga Pięknej Miłości

W dniach 16-23 lipca 2022 r. w Domu Pięknej Miłości odbyły się pierwsze rekolekcje dla młodzieży, która chce włączyć się do nowego ruchu katolickiego dla nastolatków – Ruch Pięknej Miłości.

Drodzy Uczestnicy pierwszych rekolekcji! Serdecznie zapraszamy Was do uczestniczenia w dniach 15-22 lipca 2023 r. w spotkaniach II-go stopnia. Na drugie już rekolekcje może zapisywać się także Wasze rodzeństwo (13-18 lat) oraz Wasi rówieśnicy, którzy zainteresowali się programem Ruch Pięknej Miłości. Temat przewodni spotkań II-go stopnia brzmi:Poznaj i pokochaj samego siebie!

TERMIN: 15-22.07.23 r.

Termin zgłoszeń: do 1 maja 2023 r./ prosimy o mailowe zgłoszenie chęci uczestnictwa w rekolekcjach - dompieknejmilosci@gmail.com

Rekolekcje dla rodziców nastolatków, którzy włączają się do katolickiego ruchu „Ruch Pięknej Miłości”

Drodzy Rodzice, dziękujemy Wam za wielkie zaufanie, jakie okazaliście nam, posyłając Wasze córki i synów na pierwsze w historii rekolekcje dla nastolatków Ruch Pięknej Miłości

Zapraszamy Was do uczestniczenia w rekolekcjach przeznaczonych dla Was. Odbędą się one w Przytkowicach w drugim ośrodku fundacji Oaza Życzliwości w dniach 8-15 lipca 2023 r. Temat przewodni tych rekolekcji brzmi: Miłość małżeńska i rodzicielska.

Rekolekcje dla dla dorosłych mogą być połączone z dietą dr. Ewy Dąbrowskiej.

Termin zgłoszeń – 1 maja 2023 r./ prosimy o mailowe zgłoszenie chęci uczestnictwa w rekolekcjach - dompieknejmilosci@gmail.com

MATERIAŁY DLA UCZESTNIKÓW

Ruch Pięknej Miłości - program pierwszego roku formacji dla nastolatków:


ZAPRASZAMY DO NASZEJ GRUPY NA FACEBOOKU:

(Kliknij tu)

Grupa powstała, aby stworzyć wspólnotę młodych, chcących żyć prawdziwym szczęściem w zjednoczeniu z Chrystusem. Grupa przewidziana jest dla uczestników rekolekcji Ruch Pięknej Miłości oraz dla osób zainteresowanych w wieku 13-19 lat.

"Owocem zaś ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie" Ga 5,22

"Ja przyszedłem po to, aby [owce] miały życie i miały je w obfitości." J 10,10

"Gdybyś wiedział jak bardzo cię kocham, płakałbyś z radości!" Maryja w objawieniu w Medjugorie

"Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a Ja wam dam ukojenie" Mt 11,28

"Synowie ludzcy przychodzą do Ciebie, chronią się w cieniu Twych skrzydeł... poisz ich potokiem Twoich rozkoszy. Albowiem w Tobie jest źródło życia" Ps 36,8

Jeśli chcesz żyć piękną miłością, w sercu mieć pokój, radość i beztroskę dziecka Bożego, dołącz do nas!